ضبط غیرقانونی کالاهای کولبران پیرانشهر

موکریان ــ نماینده سردشت و پیرانشهر گفت: مسئله ضبط غیرقانونی کالاهای کولبران باید هر چه سریعتر از سوی وزیر کشور رسیدگی شود.

 

ادامه خواندن ضبط غیرقانونی کالاهای کولبران پیرانشهر