استاندار کردستان: ثبت ۵۳۲ مورد ازدواج زیر ۱۰ تا ۱۵ سال در کردستان

موکریان – عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان گفت که در سال گذشته ۵۳۲ مورد ازدواج ۱۰ تا ۱۵ ساله داشتیم که آمار خوبی نیست.

 

 

ادامه خواندن استاندار کردستان: ثبت ۵۳۲ مورد ازدواج زیر ۱۰ تا ۱۵ سال در کردستان