معاون دادستان کل کشور؛ دستور قضایی فیلتر ۸ هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات داده شده

موکریان – خرم‌ آبادی، معاون دادستان کل کشور گفت که تاکنون دستور قضایی فیلتر هشت هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات داده شده، اما این کانال‌ها فیلتر نشده‌اند. در واکنش به این اظهار نظر، وزیر ارتباطات گفته آقای خرم‌آبادی “نظر شخصی” خودش را بیان کرده است.

ادامه خواندن معاون دادستان کل کشور؛ دستور قضایی فیلتر ۸ هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات داده شده