مطالبات کارگران تونل «گزردره»پرداخت نشده است

موکریان ــ در حدود ۲۰ کارگر که بر روی پروژه راه سازی تونل همرو – گزردره در جاده سنندج مریوان کار می‌کردند پس از اتمام کارشان مشکلاتی در پرداخت معوقات مزدی خود دارند.

ادامه خواندن مطالبات کارگران تونل «گزردره»پرداخت نشده است