آمریکا تنها در مورد موعد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان ملاحظه داشته است

موکریان ــ کنت تیمرمن، مشاور امینت ملی کارزار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا ، می‌گوید: ” آمریکا تنها در مورد موعد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان ملاحظە دارد کە آن هم در جهت منافع اقلیم کردستان است.” تیمرمن در پاسخ بە برنامه خبری کردستان٢٤، گفت کە اکثریت کنگرە آمریکا از استقلال کردستان حمایت می‌کند.


ادامه خواندن آمریکا تنها در مورد موعد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان ملاحظه داشته است