کوردها؛ اولین دشمنان و اولین قربانیان داعش / قطب الدین صادقی

موکریان – هیچ نیرویی در جهان، مانند کوردها، داعش را در جبهه‌های جنگ به زانو درنیاورده‌ است. از ترکیه و عراق گرفته تا سوریه، کوردها رشادت خود را در نبرد با داعش اثبات کرده‌اند. درهمان‌حال، کوردها اولین قربانیان داعشیان نیز بوده‌اند.

 

 

 

ادامه خواندن کوردها؛ اولین دشمنان و اولین قربانیان داعش / قطب الدین صادقی