شورای دور پنجم؛ شفافیت، همدلی و قاطعیت / عثمان عباسی، فرهنگی و فعال مدنی

موکریان ــ اشاره: یکی از ابعاد توسعه اعتماد و تدوام همکاری بین منتخب و انتخاب کنندگان، رعایت شفافیت و صداقت در عملکرد و انتقال به موقع میزان فعالیت ها در تحقق وظایف و مسؤولیت ها واگذار شده است. شهر سردشت اگر چه متأسفانه از رسانه های کارآمدی مثل نشریات ،رادیو و تلویزیون محلی و… برخوردار نبوده بنابراین صدای رسای مردم و مسؤولان به شیوه شایسته شنیده نشده است. با این وجود شورای شهر در گذشته از حداقل تریبون های موجود هم مثل مساجد،تشکیل نشست های عمومی، برگزاری همایش، سیمنار و میزگرد، دایر نمودن سایت فعال و به روز(البته سایتیبا روند کج دار و مریز دارند)،نشریه داخلی و… که جزو اختیارات و امکانات موجود بودند به ویژه در دوره چهارم استفاده لازم نکرده و جهت فعال و دایر نمودن این رسانه ها و همچنین جهت ایجاد رسانه ها جدید هم اقدامات در خوری انجام نداده است.

ادامه خواندن شورای دور پنجم؛ شفافیت، همدلی و قاطعیت / عثمان عباسی، فرهنگی و فعال مدنی