به مناسبت سالگرد انتشار اولین روزنامه کردی / صالح نیک بخت

 موکریان – اشارە: روشنفکران کرد که در استانبول تحصیل کرده بودند بیشتر به ارزش روزنامه نگاری واقف بودند.زیرا تاثیر آنرا چه در میان ملت ترک و چه در بین ملل تحت حکومت عثمانی مشاهده کرده بودند.به همین علت بود که تحصیل کردگان کرد دور از دیار ، در اواخر قرن نوزده به فکر تاسیس روزنامه به زبان مادری خود افتادند.

 

ادامه خواندن به مناسبت سالگرد انتشار اولین روزنامه کردی / صالح نیک بخت