شکنجه کودک سه ماهه توسط والدین؛ سوزاندن کودک با سیگار و آب داغ

موکریان – دادستان کرمانشاه گفت که کودک سه ماهه‌ای که به دست والدین خود مورد اذیت، آزار و سوختگی از جمله سوزانده شدن با سیگار و آب داغ قرار گرفته بود به علت عدم صلاحیت والدین به بهزیستی معرفی و پرونده قضایی برای والدین کودک تشکیل شد.

 

 

 

ادامه خواندن شکنجه کودک سه ماهه توسط والدین؛ سوزاندن کودک با سیگار و آب داغ