گزارشی از ایوان، شهری که یک سوم از مردگانش خودکشی کرده‌اند

موکریان ــ گزارش پیش رو از سفر به شهر ایوان در استان ایلام که گفته می شود یک سوم از مردگانش حاصل خودکشی هستند تهیه شده، رتبه اول ایلام در خودکشی در ایران و خودسوزی در دنیا، سبب اجرای طرح پژوهشی «مکان‌یابی خودکشی در استان ایلام» در چند سال گذشته شده است.

ادامه خواندن گزارشی از ایوان، شهری که یک سوم از مردگانش خودکشی کرده‌اند