سی هکتار از مراتع و جنگل های بلوط سرپل ذهاب در آتش سوخت

موکریان ــ بخشدار مرکزی سرپل ذهاب از مهار آتش سوزی در مراتع و جنگل های این شهرستان خبر داد و گفت که در این حادثه ۳۰ هکتار از مراتع و جنگل های بلوط دهستان بشیوه و پاطاق در آتش سوخت.

ادامه خواندن سی هکتار از مراتع و جنگل های بلوط سرپل ذهاب در آتش سوخت