ایران همچنان چندین برابر ظرفیت زندانها، زندانی دارد

موکریان ــ در حالی که ۸۵ هزار نفر ظرفیت کل زندانهای کشور است آمار سازمان زندانها نشان می دهد جمعیتی بالغ بر  ۲۱۷ هزار و ۴۳ نفر سال گذشته در زندان‌های ایران بسر می‌بردند که علیرغم کاهش جزیی نسبت به سالهای قبل همچنان نشان میدهد در کشور چند برابر ظرفیت کل زندانها زندانیان در این اماکن حضور دارند.

ادامه خواندن ایران همچنان چندین برابر ظرفیت زندانها، زندانی دارد