حملە نیروهای انتظامی به مردم روستاهای آق درە

موکریان _ عصر روز پنجشنبه ٢٥ خرداد نیروهای انتظامی با یورش به مردم معترض روستاهای آق درە در شهرستان تکاب آذربایجان غربی، شماری از شهروندان منجمله چندین زن را زخمی کرده و شماری را نیز بازداشت کردەاند.

 

ادامه خواندن حملە نیروهای انتظامی به مردم روستاهای آق درە