بحران جنگل‌های زاگرس؛ با تأکید بر آتش زدن عمدی

موکریان – اشاره: اهمیت جنگل‌ها در زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست. آن کشتی که اسمش محیط‌زیست هست و بر آن سوار شدیم، در حال غرق شدن است. تا کی اکران زنجیره آتش زدن جنگل‌های زاگرس پایان نمی‌یابد؟

ادامه خواندن بحران جنگل‌های زاگرس؛ با تأکید بر آتش زدن عمدی