نامه محرمانه به وزیر نیرو درباره آلودگی آب تکاب

موکریان – نماینده شاهین دژ، میاندوآب و تکاب در مجلس گفت:آلودگی آب تکاب در نامه ای محرمانه به وزیر نیرو گزارش داده شده است.

 

ادامه خواندن نامه محرمانه به وزیر نیرو درباره آلودگی آب تکاب