واعظی: طی ۳ سال ۷ میلیون آدرس اینترنتی را فیلتر کردیم

موکریان ــ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت “در سه سال گذشته ۷ میلیون آدرس اینترنتی را بسته ایم و ۱۲۱ نرم افزار مهم و فیلتر شکن را مسدود کرده ایم.”

ادامه خواندن واعظی: طی ۳ سال ۷ میلیون آدرس اینترنتی را فیلتر کردیم