مجروح شدن یک کولبر بر اثر انفجار مین

موکریان ــ روز گذشته، در پی انفجار مین، یک کولبر، در حوالی مرز “دره وه ران مریوان”، از ناحیه مچ پا مجروح گردید

 

ادامه خواندن مجروح شدن یک کولبر بر اثر انفجار مین