حسن روحانی و «شنیده شدن صدای جوانان، زنان و همه اقلیت‌ها در انتخابات»

موکریان ــ دربارهٔ گفته‌های روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت رئیس جمهوری ایران دربارهٔ «شنیده شدن صدای جوانان، زنان و همه اقلیت‌های قومی و مذهبی» امیرمصدق کاتوزیان در گزارشی با فاطمه گوارایی فعال مدافع حقوق زنان در تهران و سوما صفاری تحلیل‌گر «آژانس خبری موکریان» در سنندج گفت‌وگو کرده است:

https://www.radiofarda.com/a/28503903.html

 

تبلیغات انتخاباتی به سرعت چهرەی شهر را دگرگون کرد / آرمان غفوری

موکریان ــ اشارە: کوچه های همه محلات سطح شهر پر از تراکت و پوستر شده است، دیوار خانه های مسکونی ردیف هایی از عکس را چیده است، خیابان ها هم پر از بنرهای مختلف که هر یک شعار و تصویری از کاندیداتورها را نشان می دهند، برای بهتر دیده شدن تصویر خود در نصب بنر و پوستر شاخ و برگ درختان را قطع کردند، با نصب داربست بر روی پیاده رو ها و بلند گو آلودگی صوتی ایجاد کرده و راه رفتن مردم را به زحمت انداختند.

ادامه خواندن تبلیغات انتخاباتی به سرعت چهرەی شهر را دگرگون کرد / آرمان غفوری

بیانیه‌‌ جماعت دعوت و اصلاح در خصوص انتخابات

 

موکریان – نگاه دولتمردان و سیاست‌ورزان، به‌جای سویه‌های امنیّتی‌ بر نگرش‌های کارشناسی استوار گردد و به تنوّع‌ قو‌می ‌و مذهبی موجود در کشور به دید فرصت نگریسته شود.

 

 

ادامه خواندن بیانیه‌‌ جماعت دعوت و اصلاح در خصوص انتخابات