اسیدپاشی بر روی ۳ نفر در ایلام؛ حال مصدومان وخیم است

موکریان – مرد مصالح فروش در ایلام حوالی ظهر امروز از سوی ۳ نفر مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت

ادامه خواندن اسیدپاشی بر روی ۳ نفر در ایلام؛ حال مصدومان وخیم است