رسانه سالاری و محیط زیست / آرمان غفوری

موکریان ــ رسانه های ایران کمترین توجه خود را به پروسه ی محیط زیست داده است و بیشترین برد و کارکردهای روزنامه های ایران چه سراسری و محلی، در خصوص اطلاع رسانی بوده و کمترین حد خود را به مسائل آموزشی داده است و همین امر موجب کاستن سطح سواد زیست محیطی گردیده است و روز به روز بر بنیه ی مشکلات محیط زیستی افزوده می شود.

ادامه خواندن رسانه سالاری و محیط زیست / آرمان غفوری