سه شهروند در تكاب بازداشت شدند

موكريان – اين شهروندان كورد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاري موكريان ، بهزاد برادران، حامد و سامان سبزی، اھل روستای احمدآباد تکاب بودند کە ھفتە گذشته ٢٤ مردادماه از طرف نيروهای امنيتی دستگير شدند.

نزدیکان آنان از محل نگهداری و اتھام احتمالی سه بازداشتی اخیر اطلاع چندانی ندارند.