خبرنگار منتقد بهداشت لرستان به دادسرا احضار شد

موكريان ـ انتقاد از شبکه بهداشت استان لرستان، پاي يک خبرنگار محلي را به مراجع قضائي باز کرد.


بە گزارش خبرگزاری موکریان، سينا قلندري که در گزارش‌هايي به انتقاد از گران‌فروشي دارو، نحوه تنظيم قراردادهاي شبکه بهداشت با پيمانکاران، عدم رعايت بهداشت در بيمارستان‌ها و… پرداخته، در يک ماه اخير و پس از پايان‌يافتن انتخابات، بيش از ١٥ بار به مراجع قانوني فراخوانده شده است.

او که تاکنون هفت بار با شکايت‌هاي مختلف مواجه شده، در دادگاه‌هاي مختلف شرکت کرده و تبرئه شده است اما يکشنبه‌شب، پس از احضار مجدد، دچار مشکل گوارشي شد و مأموران مجبور به انتقال او با دستبند به بيمارستان شدند.

اعضاي خانواده او مي‌گويند اضطراب به‌وجودآمده در يک ماه اخير و ١٥ بار احضار او به دادسرا، حال عمومي‌اش را تحت‌تأثير قرار داده و به همين خاطر به بيمارستان منتقل شده است.

سينا قلندري از خبرنگاران محلي استان لرستان است که در رسانه‌هاي اين استان مشغول به فعاليت بوده اما به خاطر انتشار گزارش‌هاي انتقادي از شبکه بهداشت اين استان، با شکايت دانشکده علوم پزشکي لرستان مواجه شده است.

*شرق