به نفرت پراكني ها پايان دهيد

بە گزارش خبرگزاری موکریان، چند چهره مدني و سياسي با انتشار بيانيه اي ضمن تجليل از مبارزه كردها عليه داعش خواستار پايان يافتن نفرت پراكني عليه كوردها شدند.

 

 

 متن نامەی اين فعالان مدنی كه نسخەای از آن به آژانس خبری موكريان رسيده به شرح زير است:

 

 

به نفرت پراكني ها پايان دهيد
به وجدانهای بیدار و آزادیخواهان

 
بی شک تاریخ برگهای زرینی دارد که بخشی از آن مزین به نام کوردها است.جنبش های انسان دوستانه و آزادیخواهانه کوردها در صفحات تاریخ نقش بسته و هر وجدان بیداری ستایشگر این مبارزات حق طلبانه در اعصار تاریخ می باشد.
انسان دوستان و حق طلبان
نیک آگاهید که در روزهای اخیر به بهانه حادثه تروریستی تهران که در آن عده یی از شهروندان بی گناه جان باختند، تهمت و نفرت پراکنی از سوی برخی ها نسبت به کوردزبانان کشور آغاز شد.اینگونه دهشت پراکنی ها و نفرت پراکنی نتیجه یی جز تولید خشونت و کینه نخواهد داشت.
آنان که زبان به هجو و تخریب می گشایند هیزم تنور خشونت گرایان می شوند که بایستی در این سیاق ناصواب تامل نمایند.
آزادیخواهان و خشونت پرهیزان
همگان مقاومت و ایستادگی شیرمردان و دلاور زنان و دختران شنگال و کوبانی در برابر شب پرستان انسان کش داعش را خوب به یاد داریم،پس چگونه است، مردمی که خود سمبل انسان دوستی و آزادی ست را به باد تهمت و نفرت می گیریم.
تاریخ عشق،انسان دوستی و صلح را از کوردها به یاد دارد و در هیچ جا سراغ ندارد که این مردم فهیم منادی جنگ و خشونت باشد.
ما جمعی از کنشگران مدنی،سیاسی و حقوق بشری مصرانه می خواهیم به این نفرت پراکنی ها پایان دهید و آب در آسیاب جنگ طلبان نریزید.
امید است که صبر و مدارا جایگزین کینه و نفرت شود.
محمد صدیق کبودوند
دکترمحمد ملکی
نسرین ستوده
فریبرزربیس دانا
دکترسهراب زنگنه
کاک حسن امینی
محمد نوری زاد
اسماعیل مفتی زاده
اجلال قوامی
عیسی خان حاتمی
هادی ادب
سیاوش حیاتی