«بهمن» در اروميه ٢ قربانی گرفت

سقوط بهمن بر روی یک باب منزل مسکونی در روستای برده‌سور بخش سیلوانای ارومیه موجب مدفون شدن اعضای این خانواده در زیر برف شد.

به گزارش موكريان، در این حادثه ٣ نفر مصدوم شدند که توسط امدادگران به بیمارستان منتقل شدند که در مسیر بیمارستان ٢ نفر از مصدومان جان خود را از دست دادند.
مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربي در اين زمينه به خبرنگاران گفت: مصدوم سوم که حال عمومی بهتری داشت به بیمارستان امام خمینی ارومیه منتقل شد.