ریل‌گذاری «قطار شهری» کرمانشاه

ریل‌گذاری «قطار شهری» کرمانشاه با اقدام‌های انجام شده از سال آینده آغاز می‌شود.

به گزارش موكريان، مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه با بیان اینکه فاز یک این طرح در حال اجراست، به ايرنا گفت: فاز اول طرح شامل میدان معلم تا میدان آزادی است و کار در این فاز در دو قسمت رو گذر و زیرگذر در حال انجام است.

سعید سلیم ساسانی افزود: قسمت روگذر میدان معلم تا سه راه ٢٢ بهمن و قسمت زیرگذر سه راه ٢٢ بهمن تا میدان آزادی را شامل می‌شود. در قسمت روگذر آخرین اقدام‌ها در حال انجام است تا بتوانیم از سال آینده کار ریل‌گذاری طرح را شروع کنیم.

وي در ادامه اظهار داشت: در قسمت زیرگذر نیز کار از سه جبهه در حال انجام است، هرچند به دلیل محدودیت‌های مالی مدتی طرح، رکود نسبی داشت اما با تزریق اعتبارات دولتی دوباره فعال شده و از هفته آینده نیز شتاب بیشتری می‌گیرد.

ساسانی اعتبار مصوب سال آینده طرح قطار شهری کرمانشاه را ٥٦ میلیارد تومان اعلام کرد.