خودكشي جوان ٢٢ ساله در دهگلان

خودكشي جوان ٢٢ ساله در دهگلان

جوان ٢٢ ساله اي با حلق آويز كردن خود در منزل، اقدام به خودكشي كرد.

به گزارش موكريان، هنوز چند دقيقه اي از نخستين دقايق بامداد پنجشنبه ٩ ديماه نگذشته بود كه “عباس.ع”، در روستايي كوچك در ٢٠ كيلومتري دهگلان به نام “بەكراوا” خود را با طناب آويزان كرد.

عباس كه مي خواست ازدواج كند، يك اتفاق ناگوار، به گفته يكي از نزديكان وي، زندگي اين جوان را به طناب دار گره زد.

او به موكريان مي گويد: در ماه رمضان امسال، عباس در يك حادثه رانندگي كه منجر به فوت يك زن مي گردد، به پرداخت ديه كامل او محكوم مي شود.

تلاش ها براي گرفتن رضايت از خانواده زن متوفي نتيجه اي در برنداشت، و ناتواني خانواده عباس براي تأمين مبلغ ديه به دليل فقر مالي، جوان دم بخت را به كام مرگ فرو مي برد.

كارشناسان علوم اجتماعي، فقر و بيكاري را يكي از عوامل اصلي پديده رو به افزايش خودكشي در كوردستان برمي شمارند.

🔻تشييع جنازه جواني كه دست به خودكشي زد/ لەيلاخ، بەكراوا