واکاوی حقوق شهروندی در سردشت

واکاوی حقوق شهروندی در سردشت

مباني ديني حقوق و تکالیف شهروندی در گفتگو با كارشناسان و به همت جمعي از فعالان مدني شهرستان سردشت، بررسي شد.

به گزارش موكريان، روز پنجشنبه دوم ديماه ٩٥، ميزگردي براي “واكاوي حقوق و تكاليف شهروندي از نگاه دين اسلام” با حضور فعالان مدني شهرستان سردشت و با شركت كارشناسان؛ “محی الدین محمدخانی”، دکتری روانشناسی تربیتی و “جلیل بهرامی نیا”، کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و “دلیر عباسی”، کارشناس ارشد فلسفه اخلاق، برگزار شد.

“عثمان عباسي”، پژوهشگر اجتماعي و فعال مدني پيش از اجراي ميزگردِ واكاويِ حقوق و تكاليف شهروندي، با اشاره به مصادیق شهروندی در وحی و سنت نبوی و نیز علم و تجربه بشری، هدف از برگزاري ميزگرد را تحول در رفتار شهروندان مسلمان اعم از شهروند عادی و مسئول، مطابق با اصول بنیادین شهروندی و نیز منبعث از سجایای اخلاقی پيامبر اسلام و دستاوردهای بشر امروز عنوان كرد.

كارشناسان در پنل اول برداشت خود از شهروند و حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی با الهام از کلام وحی و سنت نبوی و نیز علم و تجربه بشری را ارائه دادند و سپس به تحلیل، واکاوی و تشریح تمایز شهرنشین و شهروند، پیشنیه تاریخی شهروندی، مفهوم شهروندی، مؤلفه هاي شهروند از منظر قرآن و سنت، جایگاه مفهوم شهروندی در کوردستان و ایران، بررسی تطبیقی مفهوم شهروندی ایران و اروپا، رابطه عقیده، باور و شهروندی، شبهات وارده بر حقوق فردی زن در اسلام و پاسخ نسبی به آن شبهات پرداختند.

حقوق و تکالیف انسانی در طول تاریخ، ظرفیت دین در تربیت شهروند، نقش الگو در شهروندسازی، راهکارهای عملی تحقق حقوق شهروندی، تفاوت ساختارهای حقوقی شهروندی در جوامع اسلامی و اروپایی، دلایل عدم تحقق مفاد و نبود قوانین شهروندی و مشکلات استیفای حقوق و ایفای تکالیف شهروندی و نیز راهکارهای تحقق حقوق و تکالیف شهروندی در ایران با تلنگري بر منشور جدید رونمایی شده توسط رییس جمهوری، سرفصل موضوعاتي بود كه هر سه كارشناس در پنل دوم درباره آنها بحث و گفتگو كردند.

بسته شهروندي كه حاوی کتابی در باب مناقب شخصیت آشتی مدار پيامبر اسلام و منشور حقوق شهروندی بود، در خاتمه اين ميزگرد به مهمانان اهدا شد.