صدور حكم اعدام براي ١٥ نفر در عربستان

صدور حكم اعدام براي ١٥ نفر در عربستان

موكريان – یک دادگاه در عربستان امروز پانزده نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد.

دادگاه ویژه کیفری شهر ریاض، همچنین پانزده نفر دیگر را در همین رابطه به حبس از شش‌ ماه تا ۲۵ سال محکوم کرده و دو نفر دیگر را نیز در این پرونده تبرئه کرد.

به گزارش رويترز در میان ۳۲ نفر ذکر شده، سی تن آنها از شیعیان عربستان هستند و دو تن دیگر یک ایرانی و یک افغان هستند که همگی در سال ۲۰۱۳ به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده و دادگاه آنها در ماه فوریه سال جاری برگزار شد.

احكام صادره قابل فرجام خواهي است و اجراي احكام اعدام منوط به تأييد پادشاه عربستان مي باشد.