عکس/ «کوله بران» بازارچه مرزی شیخ صله

تصویر مجموعه ای از فعالیت کوله بران را در بازارچه مرزی شیخ صله در استان کرمانشاه نشان می دهد. در این بازارچه که هم مرز با اقلیم کردستان عراق است، روزانه بیش از 300 کوله بر کالاهای خود را به کشور وارد می کنند.