ورزشی

موكريان – اشاره: تیم کاویان نه تنها از حمایت هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی برخودار نبوده بلكه تا اتمام مسابقات در همه حال دغدغه مالی داشت و با حداقل ها به حداکثرها دست یافت یعنی چه به لحاظ انضباظ تیمی، تعداد برد، بهترین گلزن مسابقات، تنها تیم بدون باخت، بیشترین گلزده و بیشترین تعداد تماشاگر در ورزشگاه ها و هم از لحاظ شخصیت فرهنگی به قهرمانی دست یافت.

                          

تیم فوتبال کاویان نقده با قدمت نزدیک به چهار دهه همانند بسیاری از تیم ها، فوتبال را از میادین خاکی و باهمت تعدادی از دلسوزان و علاقمندان ورزشی و فرهنگی (برای کسب اطلاعات بیشتر از تاریخچه تیم فوتبال کاویان به دوهفته نامه جامعه کردستان ویژه نقده، شماره ده مراجعه شود) شروع و در اواسط راه بسیاری به آن پیوستند و تیم را یاری دادند تا درمیانه راه با وجود مشکلات فراوان در برهه های مختلف زمانی، با پشت سر نهادن بسیاری از موانع، امروزه توانسته چهره های سرشناسی در حوزه ورزش، فرهنگ و.. به جامعه معرفی کند بطوریکه تجربیات شخصی و اجتماعی خود ازجمله کار جمعی، روحیه فداکاری، احساس مسئولیت پذیری دربرابر آیندگان، اخلاق ورزشی و در نهایت تبدیل شدن به یک شهروند قانون مدار را از حضورشان در میادین ورزشی بویژه تیم کاویان کسب نمایند که منجر به این مهم شده است تا نسلهای جوان تر تجربه پیشکسوتان کاویان را چراغ راه خود قراردهند.

بنظر نگارنده آنچه که توانسته این خانواده بزرگ را تا به امروزه طی چند دهه زنده و پویا نگه دارد احساس مسئولیت مردم در برابر مردم و وجود سرمایه اجتماعی در بین مردم شهرستان نقده است بدین معنی که در هر برهه از زمان هر نسل این مسئولیت بزرگ فرهنگی و ورزشی را بعنوان یک رسالت تاریخی برعهده گرفته تا بخشی از وظایف وکارکردهای نهادهایی همچون نهاد آموزش و پرورش و سایر نهادها را جبران نمایند.

دراین نوشتار سعی نداریم فواید و جایگاه ورزش در جامعه را مورد بحث قرار دهیم و تنها ذکر و یادآوری چند نکته ی مهم در باب اهمیت حضور کاویان نقده در عرصه مسابقات ورزشی آن هم در سطح کشوری و مهم تر ازآن وجود بستری است که باعث مشارکت اجتماعی مردم می شود.

امروزه ورزش فوتبال جدا از کارکردهای آشکار خود یک سری کارکردهای پنهان را نیز دارد که کشورهای توسعه یافته زودتر و بهتر از پتانسیل های موجود در تیم ها و گروههای ورزشی در سطوح مختلف جامعه جهت ارتقاء سطوح فرهنگی مردم گام برداشته و توانسته اند از ورزش بعنوان ابزاری برای کاهش انحرافات اجتماعی و هرچه پویا نگه داشتن افراد جامعه بویژه نوجوانان و جوانان و تخلیه هیجانشان استفاده کنند (کارکرد پنهان تیم فوتبال کاویان) اما سئوال اساسی این نوشتار این است که در مناطق محرومی همچون شهرستان نقده که معمولا گروه های ورزشی و حتی ورزشکاران ورزش های انفرادی که با عدم هرگونه پشتوانه مالی مواجه هستند چه عواملی باعث می شود مردم بطور خودجوش با مشارکت اجتماعی بالا از تیم محبوب و مردمی کاویان حمایت کنند؟

در این نوشتارفرصت آنالیز سال گذشته کاویان که منجر به قهرمانی در سطح سوپولیگ استان شد وجود ندارد آن هم در شرایطی که سایر تیم ها از اسپانسرهای قدرتمندی همچون نهاد شهرداری برخوردار بودند تیم کاویان نه تنها ازحمایت هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی برخودار نبوده بل تا اتمام مسابقات در همه حال دغدغه مالی داشت و با حداقل ها به حداکثرها دست یافت یعنی چه بلحاظ انضباظ تیمی، تعداد برد، بهترین گلزن مسابقات،تنها تیم بدون باخت، بیشترین گلزده و بیشترین تعداد تماشاگر در ورزشگاه ها و هم از لحاظ شخصیت فرهنگی به قهرمانی دست یافت. اگر بطورخلاصه به چند عامل اساسی اشاره شود که به اعتقاد نگارنده جزو ناگفته ها و نانوشته های این خطه از سرزمین مان است و درعینیت جامعه قابل مشاهده نیست، بستری است که باعث مشارکت اجتماعی خودجوش مردم در اموراتی ازجمله ساختن مساجد و زمین چمن فوتبال در مدارس، کتابخانه عمومی، وجود گروه ها و موسسات خیریه و قرض الحسنه، حمایت از نشریات فرهنگی، تیم های ورزشی و همچنین نکوداشت یاد و خاطره بزرگان شهر بعنوان نمونه زنده یاد محمد اورازمی شود.

١- سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی یک میراث تاریخی است که از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت در تعاملات اجتماعی قادر است برمیزان بیشتری ازمعضلات موجود درآن اجتماع فائق آید وحرکتی بسوی رشد وتوسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را امکانپذیرسازد. درواقع سرمایه اجتماعی بخشی از ثروت ملی است که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی(مادی) و راهی برای رسیدن به موفقیت قلمداد می شود. درواقع هیچ مجموعه انسانی بدون سرمایه اجتماعی نمیتواند اقدامات هدفمندی انجام دهد. سرمایه اجتماعی به زندگی فرد، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می کند. لذا بطورکلی هرچه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد آن ملت خوشبخت تر و ثروتمندتر خواهد بود. برخی ازابعاد و اشکال سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، صداقت، حسن تفاهم، هم دردی، دوستی، همبستگی، فداکاری و…که دردنیای امروز درقالب مشارکت های مردمی و گروهای خودیاری و نوع دوستی و روحیه جمع گرایی که درشبکه های اجتماعی به وضوح قابل مشاهده است شکل می گیرد. نمونه این مؤلفه ها درزمینه های ورزشی(باشگاهها)، مدنی(انجمنها)، آموزشی وتربیتی(مدارس و دانشگاها) وحتی در روابط همسایگی می توان مشاهده نمود. فوکویاما، سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی می داند که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت می کند و آن را ویژگی عمل متقابل بین دو دوست می داند. وی معتقداست که اعتماد، شبکه های اجتماعی و جامعه مدنی همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند و هنجارهای سرمایه اجتماعی منجربه همکاری درگروهها می شود.ازعوامل تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توان به عوامل خودجوش اشاره کرد هنجارهایی که بصورت خودجوش بجای قانون و دیگرنهادهای رسمی، از کنش های متقابل اجتماعی یک اجتماع به وجود می آیند.

از ابعاد سرمایه اجتماعی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

١-١ اعتماد: اعتماد اجتماعی شامل اعتماد به افرادی مانند همسایه، همکاروهمه کسانیکه در زندگی روزمره با آنها در ارتباط هستیم(کمک های مردمی هواداران تیم فوتبال کاویان و اعتمادشان به هیئت مدیره از جمله این موارد می باشد).

١-٢ مشارکت سیاسی: این نوع مشارکت را از روی تعداد رای دهنده ها در انتخابات، مطالعه و خرید و حمایت از نشریات(آخرین مورد:دوهفته نامه جامعه کردستان ویژه نقده) و اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی روز از این نوع مشارکت می باشند.

١-٣ مشارکت و رهبری مدنی: ١- رهبری مدنی: نقش رهبری افراد در گروهها، باشگاهها، انجمن ها و امورات شهر یا مدرسه از اشکال مختلف رهبری مدنی هستند که گونه ای از سرمایه اجتماعی است. ٢- مشارکت مدنی: یعنی افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروههای ورزشی و مذهبی، سازمان جوانان، انجمن های مربوط به والدین و گروهها و موسسات خیریه فعالیت دارند.(نمونه موردی صندوق قرض الحسنه الاحسان نقده).

١-٤ تنوع معاشرت و دوستی ها: هرچه فرد با افراد طبقات، گروههای بیشتر و متعلق به نژادها و مذاهب مختلف درارتباط باشد و باآنها رابطه دوستی برقرار کرده باشد به همان اندازه موجب افزایش سرمایه اجتماعی شده است. درنهایت می توان گفت که سرمایه اجتماعی یک ظرفیت یا جوهر اجتماعی است که همکاری میان افراد ونهادهای یک جامعه را ارتقاء می بخشد( تنوع قومیتی تیم کاویان درلیگ دسته سه کشوری).

٢- مشارکت اجتماعی: مردم با مشارکت در جامعه و فعالیت های اجتماعی این پیام را می دهند که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نیستند بلکه مسئولیت خود را در کنش های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی پذیرفته اند. لذا مهم ترین تاثیر مشارکت، پویایی و زنده بودن است که بیانگر آگاهی مردمان آن جامعه است. مشارکت هم یک نوع بیداری است و هم آنرا تقویت و استمرار می بخشد و هر چه سطح مشارکت در جامعه افزایش یابد، کنش اجتماعی سازمان یافته تر می شود و هر اندازه کنش اجتماعی سازمان یافته تر شود سطح بالاتری از مشارکت را ایجاد می کند که یک کنش مثبت، کارساز و مؤثراجتماعی را بدنبال دارد.

در فرهنگ مشارکت، مشارکت چیزی بیش ازسهیم بودن است مشارکت فعالیتی ارادی که آدمی را به بازیگری فعال، آگاه و بیدار تبدیل می کند ونه فقط تماشاگری صرف. مشارکت منجر به بهبود وضع آدمیان می شود افرادی که در زندگی اجتماعی مشارکت نمی کنند سرنوشت و زندگی خود را به بخت و اقبال سپرده و هیچ گاه نمی توانند زندگی شایسته ای داشته باشند حتی در اموراتی از جمله تربیت فرزندان، مدیریت خانواده، پیگیری وضعیت درسی کودکان و نظارت برعملکرد مدارس و پیگیری مطالبات قانونی خود از نهادهایی چون شهرداری و… با شکست مواجه خواهند شد.

مشارکت فرد را از قبول دستورات یک طرفه و امر و نهی ها باز می دارد و فرد را آموزش میدهد که چطور و چگونه نقش فعال و موثری ایفا نماید. درواقع مفاهیم و مواردی که مورد بحث قرار گرفت بیانگر اهمیت کارگروهی است که منجر به رشد اجتماعی می شود یعنی اینکه افراد جامعه از لحاظ آگاهی، شعور و مهارت در روابط اجتماعی به چنان سطحی ازتعالی و رشد رسیده باشند که بتوانند براحتی باهم زندگی کنند و سازگاری داشته باشند و به کارهای گروهی بپردازند کار گروهی هم مستلزم این است که افراد گروه فقط به هدفهای گروه(مشترک) بیندیشند و آنجا که منافع و هدفهای صرفا شخصی بر منافع و هدفمندی جمعی ترجیح داده شود کارگروهی معنای خود را از دست خواهد داد و از مشارکت کاسته خواهد شد و افراد خود را دربرابر گروه و همنوعان، مسئول ندانسته و بار مسئولیت را به دوش دیگری می افکنند و نسبت به یکدیگر تعهدی احساس نمی کنند و گروه ازهم می پاشد لذا می توان با اطمینان گفت که فعالیتها برای رسیدن به موفقیت و شرایط مورد دلخواه و مطلوب امکان ناپذیر خواهد شد.

در پایان آنچه که نگارنده بر خود لازم دانست به آن اشاره کند وجود بستر مشارکت اجتماعی بالا در شهرستان نقده است که منجر به کاهش آسیب های اجتماعی وحس خوشایند اکثریت افراد جامعه در بوجود آوردن شرایط ایده آلی است که با احساس مسئولیت دربرابر جامعه همراه با صداقت و اعتماد به همدیگر بدست آمده میشود و امید آن می رود روح کار جمعی و سرمایه گرانبهای اجتماعی همچنان حفظ شود تا شاید وجدان اجتماعی را همچنان پویا نگه داشت و دربرابر آیندگان شرمسار نباشیم. 

 

 

 

 

بانوی ورزشکار کردستانی می گوید؛ همیشه در آرزوی این بودم که دل مردم کردستان را شاد کنم و اگر بتوانم این کار را انجام دهم به آرزوی دیرینه خود که ثبت رکورد مشت زنی در گینس هم از لحاظ سرعتی و هم ساعتی رسیده ام.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: محمود امین‌پور در مسابقات قهرمان کشوری پیشکسوتان کیوکوشین کاراته ایچی گکی کانچو ماتسویی در وزن منفی 80 کیلو گرم قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری موکریان انور ملارحیمی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: مسابقات قهرمان کشوری پیشکسوتان کاراته ایچی‌گکی کانچو ماتسویی در تاریخ 11 دی ماه 94 در شهر تهران با حضور بیش از 100 ورزشکار برگزار شد.

ملارحیمی افزود: ورزشکار بوکانی «محمود امین پور» در این مسابقات در رده سنی 35 – 39 سال و در وزن منفی 80 کیلوگرم موفق به کسب مقام اول این رده شد و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.

شایان ذکر است این مسابقات با حضور سید داود محمدی نماینده سازمان جهانی کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی و رئیس ایچی گکی کیوکوشین کارته ایران برگزار شد.

 

 

قهرمان تکواندو جهان گفت: بی توجهی مسئولان استان کرمانشاه به قهرمانان ورزشی مایه تاسف است و دستاورد قهرمانان در رسانه‌ها بازتاب آنچنانی ندارد.

به گزارش آژانس خبری موکریان، مسعود حجی زواره ، اظهار داشت: در حال حاضر در آمادگی بسیار مطلوبی برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ مکزیک برخوردارم و آسیب دیدگی سطحی من از ناحیه زانو برطرف شده است.

این ملی پوش تکواندو افزود: مسابقات تکواندو مکزیک آخرین دوره جایزه بزرگ مکزیک است که با توجه به تمرینات منظم و تلاش کادر فنی امیدوارم نتیجه مطلوبی به دست آورم.

وی ادامه داد: ۴ تکواندوکار به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در ۴ وزن مختلف آماده حضور در مسابقات مکزیک هستند و با توجه به فینال این رقابت‌ها، در مجموع نفرات برتر رنکینگ ۱ تا ۸ جهان به میدان می آیند.

حجی زواره در ادامه خواستار حمایت مسئولان از قهرمانان و بازتاب خبری گسترده موفقیت ملی پوشان شد و گفت: متاسفانه هیچ قول و حمایتی از مسئولان استان ندیدیم و هر چه هست از پایتخت حمایت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: بی توجهی مسئولان کرمانشاه به قهرمانان مایه تاسف است و از شورای شهر و استانداری انتظار حمایت بیش از این را داریم همچنین دستاورد قهرمانان در رسانه ها بازتاب مطلوبی ندارد.

حجی زواره افزود: همواره قدردان خانواده‌ام هستم که  دوری مرا تحمل می کنند همچنین از رئیس هیئت تکواندو استان کرمانشاه آقای رفعتی و نیز سردار محمد طالبی و سردار سعید طلوعی  کمال تشکر را دارم که همیشه به من روحیه دادند و در روزهای تنگ یاور من هستند.

ورزشکارپیشکسوت مهابادی مقام قهرمانی مسابقات پرس سینه کشور را از آن خود کرد.
به گزارش آژانس خبری موکریان، رئیس هیئت پرورش اندام شهرستان مهاباد گفت: مسابقات قهرمانی پرس سینه باشگاههای کشور سبک پاورلفتینگ با حضور ی11تیم از استانهای هرمزگان ، ایلام ، آذربایجانغربی ، تهران ، همدان ، البرز ، کرمانشاه و سنندج الف و ب ، در مجموعه ورزشی آزادی شهرستان سنندج برگزار شد.
عبدالباقی آهی افزود،دراین مسابقات رحیم جباری پیشکسوت رشته پرورش اندام شهرستان مهاباد که پیشتر هم توانسته بود در این رشته به مقامهای برتر کشوری دست یابد ، این بار هم مقام اول تک پرس سینه را در این دوره از مسابقات از آن خود کرد.
شرکت کنندگان در این مسابقات 60 تا 70 ساله بودند.

فرهاد پیروت پور

٣٠٠ فعال مدنی کرد و ترک ایرانی در محکومیت حادثه ورزشگاه ارومیه بیانیه مشترک امضا کردند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، به دنبال حادثه سالن شش هزار نفری غدیر اروميه در هفته گذشته، جمعی از فعالان اجتماعی و مدنی کرد و ترک ایرانی در محکومیت اقدام توهین آمیز چند تماشاچی نما و هشدار قانونی به مسئولان استانی، بیانیه ای مشترک امضا کردند.

متن بیانیه ٣٠٠ امضایی که از سوی آژانس خبری موکریان امروز سه شنبه پنجم آبان ماه 1394 منتشر می شود به این شرح است:

مردم شریف و فرهنگ پرور استان آذربایجان غربی
راز زیبایی، ماندگاری و پویایی استان غنی آذربایجان غربی در طول تاریخ پر فراز و نشیب آن، تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی آن بوده است به نحوی که این امر می تواند در بستری آرام و منطقی موجبات توسعه ی پایدار آن را فراهم آورد.
آذربایجان غربی در واقع نمونه ای کوچک از ایران سرافراز است که ساکنین آن سالیان سال است به رغم داشتن گوناگونی فرهنگی، دینی، مذهبی، قومی و مدنی توانسته اند با همدلی، همراهی و همبستگی وحدت و برادری خود را در سایه سار درخت تناور تساهل و تسامح و رواداری ایرانی، حفظ نمایند.
سرمایه اجتماعی این تجربه گرانسنگ تاریخی به قدری ارزشمند است که در میانه فتنه افکنی و آتش افروزی دشمنان این ملت در منطقه ی خاورمیانه، همچون نگینی گرانبها می درخشد و همگان را به عبرت و درس آموزی از آن فرا می خواند و ما به این مفتخریم که استان ما توانسته است مایه ی عزت و سربلندی ایران جاویدان باشد.
تاریخ و تمدن آذربایجان غربی برگرفته از مجموعه ای از نیکی ها، خوبی ها، سلحشوری و ایثار، دینداری و ایمان به خداوند، فرهنگ و آزادمنشی، عشق به بشریت و احترام به حقوق برابر است که مردمان ترک و کرد و آشوری و ارمنی به یک اندازه در آن شریکند.
در این دیار همه صاحب خانه اند و بدون شک این ویژگی ها نعمات خداوند برای مردمان شریف این استان است و برماست تا با قدر نعمت دانستن، ید تفرقه و نفاق را از سر استانمان کوتاه کنیم. چرا که آذربایجان غربی متعلق به همه ی ساکنین آن با ویژگی های منحصر بفرد خود است و به فضل الهی الگویی برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز خواهد بود.
ما به عنوان جمعی از فعالان اجتماعی و مدنی کرد و ترک ایران زمین ضمن ستودن این اتحاد و همزیستی مثال زدنی، حادثه تاسفبار ورزشگاه غدیر ارومیه را شدیدا محکوم و دامن اکثریت مطلق مردم شریف و بزرگوار ارومیه را از چند تماشاچی نمای احساساتی و کم سن و سال مبرا می دانیم و از مسوولان استانی خواستاریم به سالم سازی محیط های ورزشی توجه بیشتری مبذول نموده و قاطبه مسوولان نیز به وظیفه قانونی، ملی و شرعی خویش در اسکات تریبونهای نفرت پراکن قومی و حرکات دشمن شادکن بویژه در شهرهای ارومیه و نقده قاطعانه عمل نمایند.

اسامی امضاكنندگان بیانیه:

١- علي شمس برهان ٢- صلاح الدین خدیو ٣- عبدالله ابريشمي ٤- حسین احمدی نیاز ٥- جلال جلالي زاده ٦- احسان هوشمند ٧- طاهر عباسي راد ٨- صلاح الدين آشتي ٩- سليمان منگوري ١٠- سعدون مازوجي ١١- مسعود شمس نژاد ١٢- علي آباديان ١٣- حسن شيخ آقايي ١٤- عبدالعزيز مولودي ١٥- جعفر ابريشمي ١٦- سيد معروف صمدي ١٧- غفور حسني آذرپور ١٨- جمال دانشمند ١٩- خبات منگوري ٢٠- كمال حسيني ٢١- اميد برين ٢٢- مختار خنداني ٢٣- جمال الدين خديو ٢٤- پروين ذبيحي ٢٥- شادي اصحابي ٢٦- حميدرضا مسيبيان ٢٧- زانيار مينايي ٢٨- سامرند باپيري ٢٩- احمد سليماني ٣٠- قاسم احمدي ٣١- شيوا ساعدموچشي ٣٢- جمال الدين طه ٣٣- شهلا راستين ٣٤- ناصر فرخ اسلاملو ٣٥- متين بيگلري ٣٦- علي بلوك خاني ٣٧- كمال حسو ٣٨- ميلاد يوسفي ٣٩- صلاح رحماني ٤٠- آزاد رسول نژاد ٤١- حسن كبودي ٤٢- آزاد اشراقي ٤٣- جلال محمودي ٤٤- بهار رنگي بند ٤٥- صلاح حاجي ميرزايي ٤٦- محمدتوفيق حسن پور ٤٧- اصغر كاوه ٤٨- احمد حيدري ٤٩- محي الدين عبدي ٥٠- وحيد رزمگير ٥١- شيركو خسروي نيا ٥٢- كريم بايرامي ٥٣- عبدالله آرغا ٥٤- عدالت ميلان ٥٥- چنور ساساني ٥٦- محمدامين باباخاص ٥٧- هيرش مرزنگ ٥٨- حسين افسون ٥٩- محمود ورمقاني ٦٠- محمود چلبي ٦١- رشيد شيخ آقايي ٦٢- سياوش احمدي ٦٣- فرشاد پي سوره ٦٤- سالار حسيني ٦٥- توحيد شوطي ٦٦- حسن معروف پور ٦٧- يوسف وطماني ٦٨- هرمان وطماني ٦٩- محمد محمدرضايي ٧٠- محمد قرباني ٧١- منيره فقه مينه ٧٢- ادريس ابراهيم نژاد ٧٣- سلمان امام زنبيلي ٧٤- پيمان كاوه ٧٥- افسر بهزاد ٧٦- جلال الدين زكي ٧٧- منصور مولودپور ٧٨- امیر سعیدی ٧٩- حسن حسن پور ٨٠- سجاد چهره آرا ٨١- میرسیاوش اسبقی ٨٢- ابراهیم مزرعه لی ٨٣- رضا خسروی ٨٤- علي محمودي ٨٥- ناصر شیخ زاده ٨٦- کاظم بدلی ٨٧- فرزانه کریمی ٨٨- آزاده احمدی ٨٩- سهیلا محمدی ٩٠- برهان یوسفی ٩١- کمال آبدارزاده ٩٢- فریما محمدی ٩٣- یحیی بنفشه ٩٤- هیرش محمد نژاد ٩٥- افسانه یابغ ٩٦- کریم محمد نژاد ٩٧- جواد حقیقی ٩٨- فرهاد حسین زاده ٩٩- اسماعیل برفی ١٠٠- ایرج خانزاده ١٠١- قادر نیازی ١٠٢- ساکار ناصری ١٠٣- ایوب قهرمانی ١٠٤- مسعود حسن زاده ١٠٥- امید استاد نوروزی ١٠٦- اسماعیل برقی ١٠٧- رحیم کریمی ١٠٨- حمزه الی شین ١٠٩- غفور پيرزاد ١١٠- حامد اسراري ١١١- كاروان دورانديش ١١٢- پيشوا رشيدپوري ١١٣- روناک خرّمی ١١٤- حسین رحیمی فرد ١١٥- کژال کریمی ١١٦- سهیلا بومی  ١١٧- آسو حسن زاده ١١٨- عزیز عزیز نژاد ١١٩- هادی باوند پور ١٢٠- خالد امینی ١٢١- امیر علیزاده ١٢٢- سید قاسم جلال زاده  ١٢٣- اسماعیل محمدی ١٢٤- رضا رجبی ١٢٥- حاتم افتخاریان ١٢٦- فتح الله حقانی ١٢٧- اصغر طالبی سلماسی ١٢٨- لقمان ستوده ١٢٩- محمد امینی ١٣٠- خالد محمدی ١٣١- کیومرث مرادی ١٣٢- لقمان عزیزی ١٣٣- مهدی عباس نژاد ١٣٤- مریم محمدی ١٣٥- هاوری آذرپور ١٣٦- آوات دکاندار ١٣٧- هیوا رحیمی زاده ١٣٨- افسانه صنیعی ١٣٩- ابراهیم اشراقی ١٤٠- هاشم محمودی گنبدی ١٤١- پروین کریمی ١٤٢- سیامند انوری ١٤٣- مصطفی بیگی ١٤٤- کاظم بدلی ١٤٥- ناصر شیخ زاده ١٤٦- آزاد الله کرمی ١٤٧- حسین کامکار ١٤٨- عادل جوانرودی ١٤٩- سینا حسن خانی ١٥٠- ناصر احمدي ١٥١- زاهد قادری ١٥٢- شاخوان کریمی ١٥٣- ژاله علی مرادی ١٥٤- عثمان جوانرودی ١٥٥- سالم کاکاویسی ١٥٦- كاوه عباس نژاد ١٥٧- مریم حقانی ١٥٨- جلیل بهرامی نیا ١٥٩- علاالدین بختیاری ١٦٠- جمال کریمی ١٦١- محمد رئوف قادری ١٦٢- هیوا مرادی ١٦٣- ایوب قادری ١٦٤- مجید حیدری ١٦٥- علی بابایی ١٦٦- مسلم خدری ١٦٧- یحیی سهرابی ١٦٨- كاميار شيخ آقايي ١٦٩- احد ولی زاده ١٧٠- طاهر صالح زاده ١٧١- محمد حاتمی زاده ١٧٢- غلامرضا محمدی ١٧٣- رضا نصرالهي ١٧٤- محمد مافی کندی ١٧٥- اقبال مهدی زاده ١٧٦- محمد مهدی جواهریان ١٧٧- علی احمد باوند پور ١٧٨- سالار مينايي ١٧٩- خانم سمانه متین فر ١٨٠- رضا صدقیانی ١٨١- سعید سیفی ١٨٢- حکمت امیری دهگلان ١٨٣- خبات جبرئيلي ١٨٤- كيوان آشتاب ١٨٥- شورش مظهری ١٨٦- سيامند انوري ١٨٧- سامرند سلیمی ١٨٨- لقمان آدمي مكري ١٨٩- صابر موسی زاده ١٩٠- بهزاد قاسم زاده ١٩١- محسن طاهری ١٩٢- رحیم مولودی ١٩٣- فرهاد نوری ١٩٤- حسن معروفی ١٩٥- سیامند مولوی ١٩٦- توفیق صدیقی ١٩٧- سيد جعفر جعفري ١٩٨- عبيد حسنخالي ١٩٩- سامان سلیمانی ٢٠٠- کیخسرو مصطفی سلطانی ٢٠١- حسن بيننده ٢٠٢- صفورا یوسفی ٢٠٣- عباس خراطی ٢٠٤- حشمت سهرابی ٢٠٥- محمد رضا فرخیان  ٢٠٦- منصور كريمي ٢٠٧- هدايت صبوري ٢٠٨- اسماعيل سليماني ٢٠٩- حبيب الله كامراني ٢١٠- عادل مرادپور ٢١١- ناصر شکرالهی ٢١٢- فرزاد آریا ٢١٣- جمال کاری ٢١٤- محمود کریمی ٢١٥- سردار یوسفی ٢١٦- مظهر رمضانی ٢١٧- امجد ایرانخواه ٢١٨- کاردو مرادی ٢١٩- فرامرز میراحمدی ٢٢٠- احمد محمودی ٢٢١- امیر کریمی ٢٢٢- یاسین فتاحی ٢٢٣- هادی قادریانی ٢٢٤- ارسلان امامی ٢٢٥- جمال محمودی ٢٢٦- فرشاد امینی ٢٢٧- فریدون ابراهیمی ٢٢٨- فرامین صیدی ٢٢٩- محمد سليماني ٢٣٠- عرفان پیرصاحب ٢٣١- احمد كريمي ٢٣٢- جعفر قادرنژاد ٢٣٣- اکبر رحمانی ٢٣٤- بشیر ویسی ٢٣٥- سيدغياث نعمتي ٢٣٦- شفيع احمدي ٢٣٧- هژار نوراني ٢٣٨- حشمت قرباني ٢٣٩- پولا آغاز ٢٤٠- سيد بديع حسيني ٢٤١- ارسطو ملارحيمي ٢٤٢- محيا ميكائيلي ٢٤٣- فرهاد حسنخالي ٢٤٤- محمدامين حسنخالي ٢٤٥- مولود خوانچه زرد ٢٤٦- ليلي رحيم پور ٢٤٧- حاتم افتخاريان ٢٤٨- اكبر عبدي ٢٤٩- مسعود قادري ٢٥٠- صابر كريمي ٢٥١- فردين اكبري ٢٥٢- محمد محمدي ٢٥٣- جلال رحماني ٢٥٤- هژار رحماني ٢٥٥- کامل رشیدی ٢٥٦- منصور كريمي ٢٥٧- رشيد حسني آذرپور ٢٥٨- مريم اميني ٢٥٩- هيدي دهناد ٢٦٠- تروسكه مامه رش ٢٦١- فرخ وطن دوست ٢٦٢- پژمان امجديان ٢٦٣- مهدي رمضاني ٢٦٤- طاهر گلي زاده ٢٦٥- عباس محمدزاده ٢٦٦- سيروان آز ٢٦٧- مراد رسول رمضاني ٢٦٨- جواد قاسميان ٢٦٩- محمدعلي پورمصطفي ٢٧٠- اسماعيل خضري ٢٧١- محمد قربانیان ٢٧٢- مليحه قرباني ٢٧٣- حميد معروفي ٢٧٤- شعيب دانش پژوه ٢٧٥- سهند ايراني ٢٧٦- طاهر جلالي راد ٢٧٧- شبنم حسن زاده ٢٧٨- فرانك شاه مرادي ٢٧٩- شيوا مرداني ٢٨٠- نگار توتونچي ٢٨١- روژان زكريا ٢٨٢- مراد عزيز اقدم ٢٨٣- كاوان دل افروز ٢٨٤- خديجه رستگار ٢٨٥- سمانه محمدياني ٢٨٦- يگانه محمدياني ٢٨٧- هيوا چلبي ٢٨٨- محمدجسيم محمدنژاد ٢٨٩- مسعود عبدالله رش ٢٩٠- آريز جلال نژاد ٢٩١- رئوف آذري ٢٩٢- عثمان عثماني ٢٩٣- فريده شيربگي ٢٩٤- هيرو بهرامي ٢٩٥- اسماعيل معروفي ٢٩٦- فاضل بهرامي ٢٩٧- فرشاد اميني ٢٩٨- فاروق سخنور ٢٩٩- شيما صادقي ٣٠٠- بيان محمدي./

رقابت های ليگ برتر واليبال مردان عصر روز چهارشنبه هفته گذشته با دیدار دو تيم شهرداری اروميه و بانک سرمایه در سالن شش هزار نفری غدیر اروميه آغاز گرچه این بازی حساس با پيروزی تيم شهرداری اروميه به پایان رسيد اما بر اساس فيلم کوتاهی که در شبکه های اجتماعی پخش شد، عده ای از تماشاگران حاضر در سالن غدیر به خانواده « فرهادپيروت پور» بازیکن تیم والیبال شهرداری ارومیه، که با لباس کردی در جایگاه ویژه حاضر شدند، توهين کردند.

عکس آرشیوی

دوچرخه سواری بانوان در بخش کراس کانتری به مدت یک روز در تهران برگزار شد و سمیرا رحیمی از کردستان صاحب گردن آویز برنز شد.

به گزارش آژانس خبری موکریان، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان روز یکشنبه 19 مهرماه 1394 به ایرنا گفت: مسابقات لیگ کوهستان کشور در بخش کراس کانتری در روز 18 مهر با حضور مدعیان باشگاهای سراسر ایران برگزار شد.
حامد جولایی خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات 25 دوچرخه سوار بزرگسال در قالب 10 تیم شرکت کننده در مجموعه ورزشی آزادی تهران با هم به رقابت پرداختند.
وی افزود: در پایان این رقابت ها سمیرا رحیمی دوچرخه سوار کردستانی در مسافت 35 کیلومتر توانست جایگاه سوم مسابقات لیگ کراس کانتری باشگاهای کشور را به خود اختصاص دهد.
جولایی اظهار داشت: مرادی اهل شهرستان سنندج از دوچرحه سواران عنوان دار در کشور می باشد که عناوین کشوری رده های مختلف سنی را در کارنامه ورزشی خود دارد.

عکس آرشیوی

یک ورزشکار مهابادی در مسابقات جهانی کاراته روسیه با کسب مدال نقره نایب قهرمان جهان شد.

به گزارش آژانس خبری موکریان، عطاالله کاویان روز چهارشنبه 15 مهرماه 1394 در گفتگو با ایرنا گفت: “بهزاد خضری”، کاراته کای مهابادی در وزن زیر 65 کیلوگرم با شکست تمامی حریفان خود توانست به مرحله فینال این مسابقات برسد و در بازی فینال مغلوب ورزشکاری از کشور میزبان شد.
رییس هیات کاراته شهرستان مهاباد اضافه کرد: این ورزشکار مهابادی به همراه هشت ورزشکار دیگر به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات حضور پیدا کرده بود.
مسابقات جهانی کاراته با 260 ورزشکار از 46 کشور مختلف روزهای 11 و 12 مهر در کشور روسیه برگزار شد.
ورزشکاران کشورمان در این مسابقات در مجموع چهار مدال شامل دو نقره و دو برنز را دریافت کردند و تیم روسیه ، میزبان مسابقات قهرمان شد و تیم ژاپن نیز در جایگاه دوم قرار گرفت.
رییس هیات کاراته مهاباد گفت: خضری سال گذشته نیز در مسابقات جهانی کاراته سبک اویاما که با شرکت 130 ورزشکار داخلی و خارجی در سالن شهید معتمدی تهران برگزار شد ، توانست مدال طلای جهان را کسب کند.
کاویان اضافه کرد: این ورزشکار مهابادی که مدت 10 سال است رشته ورزشی کاراته را زیر نظر یکی از مربیان برجسته این رشته به نام ابراهیم احمدیان دنبال می کند ، دو مدال قهرمانی آسیایی و 10 مدال قهرمانی کشوری را نیز در کارنامه ورزشی خود دارد.
وی اظهار کرد: کاراته از رشته های ورزشی مورد علاقه مردم در مهاباد است و هم اکنون بیش 250 نفر ورزشکار بیمه شده به صورت حرفه ای در این رشته ورزشی فعالیت می کنند.

نونهالان دختر بسکتبالیست کردستانی در مرحله نهایی رقابت های کشوری با شکست حریفان خود با اقتدار در جایگاه نخست ایستاد.

به گزارش آژانس خبری موکریان به نقل از ایسنا، مرحله نهایی رقابت های بسکتبال بانوان نونهالان کشور با شرکت 4 تیم به مدت دو روز در تهران برگزار شد.
این رقابت ها با شرکت استان های کردستان، اصفهان، تهران و زنجان طی روز های یکم و دوم مهرماه 1394 در سالن ورزشی شهید سهیل امیری تهران برگزار گردید.

تیم بسکتبال بانوان نونهال استان کردستان در مرحله نهایی رقابت های بسکتبال بانوان نونهالان کشور با دو بُرد در این مسابقات به کار خود پایان داد بر سکوی اول این رقابت ها قرار گرفت.
بانوان کردستانی در بازی اول خود در مقابل تیم زنجان قرار گرفتند و موفق شدند با نتیجه 70 بر 31 این تیم را شکست دهند و همچنین در دیدار دوم خود با نتیجه 78 بر 76 تیم قدرتمند فارس را از پیش رو برداشتند و قهرمان این رقابت ها شدند.

پردیس ابراهیمی، آیدا گامحمدی، پریناز اصلی انصاری، نازیلا ملایی، پریسا بهمنی، مهسا شاهین نیا، مرضیه مقدم، آناهیتا تارازی و نیان کریمی ترکیب تیم بسکتبال استان کردستان را تشکیل می دادند.

تیم ووشوی شهرستان سقز به نمایندگی از استان کردستان در مسابقات قهرمان کشوری به مقام نخست تیمی دست یافت.

به گزارش آژانس خبری موکریان به نقل از ایسنا، مسابقات قهرمانی ووشوی کشور طی روزهای 20 و 21 شهریور در استان مازندران شهرستان رامسر برگزار شد.
در این مسابقات 450 ورزشکار از 26 استان سراسر کشور در شهرستان رامسر به مدت دو روز به رقابت پرداختند.
در پایان مسابقات قهرمانی ووشوی کشور تیم شهرستان سقز با 25 مدال رنگارنگ در بخش تالو و ساندا عنوان اول تیمی را کسب کرد و بر سکوی نخست این رقابت‌ها ایستاد.

در بخش انفرادی؛ آریا رزاقی 2 مدال طلا و یک نقره را کسب کرد، آریا عبادی 2 مدال طلا و 2 نقره این دوره از رقابت ها را بدست آورد، سروش احمدی 2 مدال طلا را بر گردن آویخت، عادل کریمی صاحب 2 مدال طلا و یک نقره این مسابقات شد، ادریس راست خدیو به یک مدال طلا و یک برنز دست یافت، یدالله کریمی یک مدال طلا و نقره را از آن خود کرد، ظاهر قدرتی یک مدال طلا و 2 برنز را به خود اختصاص داد و اسماعیل حیدری صاحب گردن آویز طلا شد. همچنین ناصر اکبری 2 مدال نقره را کسب کرد، سیروان خدامرادی، شاهین شکره و آریا اسعدی سه مدال برنز را برای تیم استان کردستان به ارمغان آوردند.

ووشوکاران شهرستان سقز توانستند با کسب 25 مدال رنگارنک “13 مدال طلا، 6 نقره و 6 برنز” مقام اول تیمی این مسابقات را به دست آورند.

فرهاد اسعدی سرمربی تیم، منصور حسن زاده و ابراهیم امینی به عنوان مربی، تیم ووشوی شهرستان سقز را همراهی کردند.

کشتی کردستان سال‌های زیادی است که در بحث قهرمان پروری خوب اقدام کرده و همواره جز قطب های اصلی این رشته در کشور بوده است.

به گزارش آژانس خبری موکریان به نقل از خبرنگار ایسنای کردستان، دلاورمردان کشتی کردستان از سال‌های دور همیشه در بحث قهرمان پروری همیشه سردمدار مابقی ورزش های استان بوده اند و همین امر باعث شد که امروز تریبون ما به سمت پیشکسوتی از دنیای کشتی برود، قهرمانی که کلکسیونی از افتخارات را با خود به همراه دارد.

در دهه‌ی شصت تیم کشتی کردستان طلایی‌ترین دوران خود را طی کرد و همیشه در بین چهار تیم برتر کشور قرار می گرفت که در این میان مرد سنگین وزن کشتی کردستان جایگاه خاصی را داشت.
شاپور علی‌پناه، گوش شکسته و کهنه‌کسوت کشتی کردستان است؛ وی ایام نوجوانی خود را در محله کشتی دوست جورآباد سپری کرد و بنا به همجوار بودن خانه پدریش با محمود یارالهی، پیر ورزش‌های زورخانه ای و الگو قرار دادن ایشان پا در دنیای سخت کشتی گذاشت.
این پیر کشتی کردستان، صبح روز 19 شهریورماه سال 1351 به باشگاه محقر «آزادپور» که در سه راه اکباتان سنندج حضور داشت می رود، نزد مربی مجرب استاد «صالح سیدالشهدایی» ثبت نام کرد و با کسب اجازه از «رشید ایوبیان» پیشکسوت سالن، دوبنده خود را بر تن و در وزن 60 کیلوگرم شروع به فعالیت کرد.
بعد از گذراندن خدمت وظیفه‌ی عمومی و با بازگشت به کردستان جرقه‌ای در زندگی ورزشی او خورد و تمرینات حرفه ای خود را از سالن تختی نزد مرحوم «لطف الله لطف الله نسبی» که خود از قهرمانان کشتی در سطح کشوری بود آغاز کرد.

علی پناه در طول مصاحبه از مربیش به نیکی یاد کرد گویا استاد لطف الله نسبی در زندگی او تأثیر بسزایی داشته و خود او می گوید بزرگترین مشوق ورزشیم در طول آن دوران “آقا لطف الله” بوده است.
وی با توجه به فیزیک بدنی مناسبی که داشت زود توانست در بین مدعیان این رشته در سطح استان قرار گیرد؛ اولین رقابتی که در آن حضور یافت به سال 51 برمی‌گردد زمانی که آقا شاپور با دست شکسته راهی رقابت های قهرمانی جوانان کشور به میزبانی زنجان می شود که به گمان مربیان آن زمان دست او در طول اردو بهتر شود که این مهم میسر نشد و وی در این مسابقات تنها نظاره گر بود؛ نظاره‌گر بودن و روی تشک نرفتن موجب شد انگیزه‌ی بیشتری را برای تمرین کردن پیدا کند و با جدیدت بیشتری پیگیر این راه پر مشقت شود تا آن روزهای تلخ را جبران کند.

اولین عنوان علی پناه به سال 55 باز می گردد زمانی که او جوانی 19 ساله بود و در رقابت های آموزشگاهی همراه با «محمدحسین وحدانی»، «یدالله گله داری» و «سیروس فدکی» عازم ارومیه می شود و مدال برنز آن رقابت ها را برگردن می اندازد و از آن سال مقام و عناوین پشت سرهم برای آقا شاپور رقم می خورد.
پس از آن در سال 60 در رقابت های بین المللی آریا مهر شرکت کرد و مقام پنجم را از آن خود کرد و در همان سال در مسابقات قهرمانی کشور که در شهر یزد برگزار شد توانست مدال برنز بزرگسالان کشور را بر گردن آویزد.
مدال آوری های پی در پی، این پیشکسوت کشتی کردستان را به عنوان یک مدعی جدی در وزن خود تبدیل کرد.
وی در انتخابی جام 22 بهمن بر روی تشک رفت و عنوان دوم را کسب کرد، در همان سال در قالب تیم ملی به سر مربیگری شمس الدین سید عباسی و معزی پور در رقابت های 22 بهمن کشتی های زیبایی گرفت و مقام چهارم را از آن خود کرد.

در سال 61 شاپور علی پناه در رقابت های کارگران کشور با نام کردستان، دوبنده خود را بر تن کرد و به مسابقه پرداخت که در نهایت این دلاور مرد کردستانی توانست عنوان قهرمانی کارگران کشور را کسب کند.
پس از قهرمانی در این رقابت ها به عضویت تیم ملی کشتی کارگران کشور درآمد، زمانی که وی می بایست به همراه تیم که مربیگری آن را نیز لطف الله لطف الله نسبی بر عهده داشت عازم کشور شوروی سابق شوند و تمامی شرایط و مدارک برای پرواز آماده بود به ناگاه کشور میزبان برای تیم ملی ویزا صادر نکرد و علی پناه پای پرواز ماند و این مسئله حسرت بزرگی را بر دل او گذاشت.

پس از این اتفاق ناگوار، مدیران ورزش کارگران کشور تصمیم گرفتند به قید قرعه پنج نفر از کشتی گیران تیم ملی را به مکه اعزام کنند که در این میان نام شاپور علی پناه به همراه محمدرضا طالقانی، غلام رضا قیطاسی و اسماعیل انواری وجود داشت که در آن زمان مرد گوش شکسته ما به دلایل مشکلات شخصی نتوانست به همراه هم قطاری هایش به سفر مقدس حج برود و او از مسئولین خواست به پاس احترام و ارج نهادن به زحمات مربیش لطف الله لطف الله نسبی ایشان را جایگزین خود کرده که در آن زمان این پیشنهاد پهلوان کردستانی مورد قبول واقع نشد و از او خواستند تا یکی از هم تیمی هایش را به جای خود بفرستد که علی پناه در اوج مردانگی ضمن معرفی «شاپور مقربی» وی را نیز تا فرودگاه همراهی کرد.

پیشکسوت کشتی کردستان با قبول این واقعیت که از پس هر شکستی پیروزی نیز خواهد بود ناامید نشد و با تلاش و پشتکار وصف ناپذیرش در رقابت های جام بین المللی تختی در قالب تیم ملی باز هم قرار گرفت، هر چند که این بار هم شانس با وی یار نبود و با باخت 7 بر 4 به اسماعیل تمیز نفر سوم جهان و مصدومیت از ناحیه دنده، او مجبور شد تا از ادامه رقابت ها کنار برود .

آقا شاپور در سال 62 بار دیگر دوبنده کارگران را بر تن کرد و در رقابت های کشوری حضور یافت که در این مرحله نیز با کسب عنوان قهرمانی موفق به پوشیدن پیراهن تیم ملی و همراه سایر ملی پوشان عازم کشور سوئد شد؛ در آنجا با یک باخت به “پیتر ناینف” قهرمان جهان و کسب 4 برد پی در پی توانست برنز جهان را بر گردن آویزد، مدال و عنوانی که سال ها برای کشتی کردستان ماندگار خواهد ماند.

همچنین وی در سال 63 به کشتی پهلوانی روی آورد و در اولین سال حضورش در این جرگه توانست بعد از قهرمانانی همچون «توپ چی» و «حسن محبی» عنوان سوم را کسب کند؛ در سال 64 باز هم در کشتی پهلوانی با بزرگان زیادی سرشاخ شد که توانست با اقتدار به همراه توپ چی به فینال بیاید و در نهایت با اختلافی ناچیز ضمن قبول شکست به نایب قهرمانی دست یابد.

این کهن کسوت ورزش کردستان در طول دوران عناوین زیادی کسب کرد که نگارش آنها بسیار زیاد است، ولی آنچه نمایان است دلاوری ها و قهرمانی های شاپور علی پناه است.
وی در زمینه مربیگری یدی طولانی و پر افتخار دارد و توانست در این دوران، بارها به عنوان سرمربی، تیم کردستان را در رقابت های کشوری هدایت کند و عناوین ارزنده ای هم در این راستا به دست آورد.
این پیر کشتی کردستان در مورد وضعیت کشتی استان کردستان گفت: «دوران طلایی کشتی به زمانی باز می گردد که پهلوان عبدالله عزیزی رئیس هیئت بود و پس از ایشان تداوم آن دوره را امروز پیشکسوت کشتی کردستان اشرف هدایت نژاد در حال ادامه دادن است.»

مانند دیگر سوژه های ما شاپور علی پناه هم خاطرات تلخ و شیرین زیادی دارد ولی عدم دریافت ویزا و نرفتنش به مسابقات جهانی شوروی سابق تلخ ترین آنها محسوب می شود و شادترین خاطره آن به زمانی باز می گردد که در رقابت های جهانی سوئد به همراه تیم ملی کشتی ایران شرکت کرد و در آن موقع به دلیل این که آقا شاپور به زبان انگلیسی آشنایی نداشت به جای این که بر روی تشک A برود تشک B را انتخاب می کند و با کشتی گیری که دو وزن از او سبک تر بود سر شاخ شد و مدت 2 دقیقه با آن کشتی گیر کشتی گرفت که پس از بررسی ها ناظر مسابقه متوجه می شود این وزن ها با هم اختلاف دارند و کشتی را متوقف می کند و علی پناه با اشارات دست به ناظرین می گوید که من می خواهم با همین کشتی گیر کشتی بگیرم که این خاطره‌ی شیرین و البته با چاشنی طنز در ذهن او باقی مانده است.

bigtheme
all right reserved for Mukrian news Agency Designed by Mukrian IT Team Powered by Wordpress - 2014 - 2016